Socialstyrelsen

Termbanken


Term: dosdispensering
Termstatus: rekommenderad
Jämför: dosexpediering
Definition: (inom apoteket:) uttag ur tillverkarens originalförpackning och färdigställande av läkemedelsprodukter för varje doseringstillfälle till enskild person
Beslutad: Senast beslutad 2005
Anmärkning: I färdigställandet ingår fördelning av läkemedelsprodukter för varje doseringstillfälle.
Ämnesområde: Läkemedel