Socialstyrelsen

Termbanken


Term: dosexpediering
Termstatus: rekommenderad
Jämför: dosdispensering
Definition: läkemedelsexpediering som inkluderar dosdispensering
Beslutad: Senast beslutad 2005
Ämnesområde: Läkemedel