Socialstyrelsen

Termbanken


Term: e-recept
Termstatus: rekommenderad
Synonymer: elektroniskt recept
Definition: recept som överförts från förskrivare till apotek via dator eller motsvarande enligt fastställt och strukturerat format
Beslutad: Senast beslutad 2005
Anmärkning: Det räcker inte att e-receptet är elektroniskt utan det måste vara enligt ett fastställt format. Utesluter såväl e-post som fax.
Ämnesområde: Läkemedel