Socialstyrelsen

Termbanken


Term: elektroniskt recept
Termstatus: tillåten
Synonymer: e-recept
Definition: recept som överförts från förskrivare till apotek via dator eller motsvarande enligt fastställt och strukturerat format
Beslutad: Senast beslutad 2005
Anmärkning: Det räcker inte att e-receptet är elektroniskt utan det måste vara enligt ett fastställt format. Utesluter såväl e-post som fax.
Ämnesområde: Läkemedel