Socialstyrelsen

Termbanken


Term: förskrivare
Termstatus: rekommenderad
Jämför: förskrivning
Synonymer: receptutfärdare
utfärdare
Definition: person behörig att utfärda recept, livsmedelsanvisning, hjälpmedelskort eller dosrecept
Beslutad: Senast beslutad 2013
Ämnesområde: Läkemedel