Socialstyrelsen

Termbanken


Term: receptutfärdare
Termstatus: tillåten
Synonymer: förskrivare
utfärdare
Definition: person behörig att utfärda recept, livsmedelsanvisning, hjälpmedelskort eller dosrecept
Beslutad: Senast beslutad 2013
Ämnesområde: Läkemedel