Socialstyrelsen

Termbanken


Term: utfärdare
Termstatus: tillåten
Synonymer: förskrivare
receptutfärdare
Definition: person behörig att utfärda recept, livsmedelsanvisning, hjälpmedelskort eller dosrecept
Beslutad: Senast beslutad 2013
Ämnesområde: Läkemedel