Socialstyrelsen

Termbanken


Term: förskrivarkod
Termstatus: rekommenderad
Definition: av Socialstyrelsen utfärdad kod som identifierar en förskrivare eller en grupp av förskrivare
Beslutad: Senast beslutad 2005
Anmärkning: Förskrivarkoden är individuell för förskrivare med svensk legitimation och gruppanknuten för övriga förskrivare.

Exempel på grupper är AT-läkare och läkare med utländsk legitimation.

Förskrivarkod ska anges vid förskrivning av narkotikaklassade läkemedel.

Förskrivarkoden bygger på ett unikt nummer som tilldelas vid registrering av yrkeslegitimationer samt en checksiffra. Förskrivare som inte är legitimerade får en särskild kod av huvudmannen.
Ämnesområde: Läkemedel