Socialstyrelsen

Termbanken


Term: journalhandling
Termstatus: rekommenderad
Jämför: patientjournal
handling
Definition: handling som upprättas eller inkommer i samband med vården av en patient och som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden eller om vidtagna eller planerade vårdåtgärder
Källa till definition: Baserad på patientdatalagen (2008:355)
Beslutad: Beslutad 2009
Anmärkning: Exempel på journalhandlingar är röntgenbilder, olika former av anteckningar, ljudupptagningar.

Endast uppgifter som är relevanta för en god och säker vård av patienten bör dokumenteras i en patientjournal.
Diagram: Uppmärksamhetsinformation
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård