Socialstyrelsen

Termbanken


Term: läkemedel
Termstatus: rekommenderad
Definition: substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur, eller som kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos
Källa till definition: 1 § läkemedelslagen (SFS 1992:859)
Beslutad: Senast beslutad 2013
Anmärkning: Inkluderar även naturläkemedel, växtbaserade läkemedel, homeopatiska läkemedel och vissa utvärtes läkemedel.
Ämnesområde: Läkemedel