Socialstyrelsen

Termbanken


Term: medicinskt verksamhetsområde
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Beslutad: Senast beslutad 2005
Anmärkning: Medicinska verksamhetsområden klassificeras efter specialitet och inriktning och utgör indelningsgrund för den nationella statistiken.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård