Socialstyrelsen

Termbanken


Term: receptblankett
Termstatus: rekommenderad
Jämför: förskrivning
Definition: blankett fastställd av Läkemedelsverket för förskrivning
Beslutad: Senast beslutad 2005
Anmärkning: Former av receptblanketter är receptblankett för receptbelagda och receptfria läkemedel och teknisk sprit, receptblankett för särskilda läkemedel, receptblankett för livsmedel, receptblankett för förbrukningsartiklar och stomiartiklar och receptblankett för dosexpediering av läkemedel.

Receptblankett avser både pappersrecept och e-recept.

På en receptblankett i pappersform för läkemedel finns plats för två recept. På motsvarande blankett för särskilda läkemedel finns plats för endast ett recept.
Ämnesområde: Läkemedel