Socialstyrelsen

Termbanken


Term: reciperad
Termstatus: rekommenderad
Jämför: expedieringsdel
Definition: se under anmärkning till expedieringsdel
Beslutad: Senast beslutad 2005
Ämnesområde: Läkemedel