Socialstyrelsen

Termbanken


Term: telefonrecept
Termstatus: rekommenderad
Definition: recept som rings in av förskrivare till apotek
Beslutad: Senast beslutad 2005
Ämnesområde: Läkemedel