Socialstyrelsen

Termbanken


Term: avlastningssamtal
Termstatus: rekommenderad
Jämför: psykologisk debriefing
psykosocialt omhändertagande
Definition: (inom katastrofmedicinsk beredskap:) kortare gruppgenomgång av upplevelser direkt efter en kritisk händelse
Beslutad: Senast beslutad 2005
Ämnesområde: Katastrofmedicin