Socialstyrelsen

Termbanken


Term: brytpunkt
Termstatus: rekommenderad
Definition: (inom katastrofmedicinsk beredskap:) geografisk plats dit räddningsenhet dirigeras i avvaktan på insats
Beslutad: Senast beslutad 2005
Ämnesområde: Katastrofmedicin