Socialstyrelsen

Termbanken


Term: risk
Termstatus: rekommenderad
Jämför: riskanalys
Definition: möjlighet att en negativ händelse ska inträffa
Beslutad: Senast beslutad 2005
Ämnesområde: Allmänna begrepp