Socialstyrelsen

Termbanken


Term: sektor
Termstatus: rekommenderad
Definition: (inom katastrofmedicinsk beredskap:) del av skadeområde eller skadeplats
Beslutad: Senast beslutad 2005
Anmärkning: Sektorindelning görs för att underlätta räddningsarbetet.
Ämnesområde: Katastrofmedicin