Socialstyrelsen

Termbanken


Term: uppsamlingsplats för döda
Termstatus: rekommenderad
Jämför: uppsamlingsplats för skadade
uppsamlingsplats för oskadade
uppsamlingsplats för gods
uppsamlingsplats för kontaminerade
Definition: (inom katastrofmedicinsk beredskap:) plats inom skadeområde dit avlidna förs för identifiering och registrering efter att ha dödförklarats av läkare
Beslutad: Senast beslutad 2005
Anmärkning: Räddningstjänsten upprättar uppsamlingsplatsen för döda, vilken polisen därefter ansvarar för.
Ämnesområde: Katastrofmedicin