Socialstyrelsen

Termbanken


Term: uppsamlingsplats för gods
Termstatus: rekommenderad
Jämför: uppsamlingsplats för skadade
uppsamlingsplats för oskadade
uppsamlingsplats för döda
uppsamlingsplats för kontaminerade
Definition: (inom katastrofmedicinsk beredskap:) plats inom skadeområde för uppsamling och omhändertagande av gods
Beslutad: Senast beslutad 2005
Anmärkning: Räddningstjänsten upprättar uppsamlingsplatsen för gods, vilken polisen därefter ansvarar för.
Ämnesområde: Katastrofmedicin