Socialstyrelsen

Termbanken


Term: uppsamlingsplats för oskadade
Termstatus: rekommenderad
Jämför: uppsamlingsplats för skadade
uppsamlingsplats för gods
uppsamlingsplats för döda
uppsamlingsplats för kontaminerade
Definition: (inom katastrofmedicinsk beredskap:) plats inom skadeområde för omhändertagande och registrering av drabbade som är kroppsligt oskadade
Beslutad: Senast beslutad 2005
Anmärkning: Räddningstjänsten upprättar uppsamlingsplatsen för oskadade, vilken polisen därefter ansvarar för.
Ämnesområde: Katastrofmedicin