Socialstyrelsen

Termbanken


Term: uppsamlingsplats för skadade
Termstatus: rekommenderad
Jämför: uppsamlingsplats för oskadade
uppsamlingsplats för gods
uppsamlingsplats för döda
uppsamlingsplats för kontaminerade
Definition: (inom katastrofmedicinsk beredskap:) plats inom skadeområde dit skadade förs för prioritering, behandling och registrering före avtransport
Beslutad: Senast beslutad 2005
Anmärkning: Räddningstjänsten upprättar uppsamlingsplatsen för skadade, polisen sköter registreringen av de skadade medan sjukvården ansvarar för omhändertagandet av de skadade.
Ämnesområde: Katastrofmedicin