Socialstyrelsen

Termbanken


Term: boendedygn
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vårddygn
Definition: tidsmått för individuellt behovsprövat boende utan vård eller behandling
Beslutad: Senast beslutad 2005
Anmärkning: Exempel på boendeformer där boendedygn räknas är inackorderingshem, jourlägenhet och korttidshem.
Ämnesområde: Insatser