Socialstyrelsen

Termbanken


Term: hänvisning
Termstatus: rekommenderad
Definition: (i samband med avslag av vårdbegäran eller vid avslut av vårdåtagande:) anvisning till annan vårdenhet eller till egenvård
Beslutad: Senast beslutad 2005
Ämnesområde: Vårdkontakter