Socialstyrelsen

Termbanken


Term: anmälningspliktig sjukdom
Termstatus: rekommenderad
Jämför: smittsam sjukdom
Definition: se under anmärkning till smittsam sjukdom
Beslutad: Senast beslutad 2006
Ämnesområde: Smittskydd