Socialstyrelsen

Termbanken


Term: smittskydd
Termstatus: rekommenderad
Jämför: smittsam sjukdom
Definition: verksamhet till skydd mot att smittsamma sjukdomar sprids bland människor
Beslutad: Senast beslutad 2006
Ämnesområde: Smittskydd