Socialstyrelsen

Termbanken


Term: smittspårning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: samhällsfarlig sjukdom
allmänfarlig sjukdom
smittsam sjukdom
Definition: åtgärder behandlande läkare, smittskyddsläkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens har att vidta för att kunna utreda varifrån smitta kommit och till vilka den kan ha överförts
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Alla allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar är smittspårningspliktiga.

Socialstyrelsen har i sina föreskrifter om smittspårningspliktiga sjukdomar angivit vilka sjukdomar, utöver de allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomarna, som ska vara smittspårningspliktiga.
Ämnesområde: Smittskydd