Socialstyrelsen

Termbanken


Term: gruppbesök
Termstatus: rekommenderad
Jämför: familjebesök
teambesök
enskilt öppenvårdsbesök
öppenvårdsbesök
Definition: öppenvårdsbesök där fler än en patient samtidigt möter hälso- och sjukvårdspersonal
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Gruppbesök kan vara t.ex. rökavvänjning i grupp, gruppbehandling inom psykiatrin eller hos sjukgymnast, profylaxkurser och diabetesutbildning.

Endast gruppbesök hos läkare ska rapporteras till patientregistret. Se webblänk till förtydligande om inrapportering till patientregistret nedan.

I SKL:s verksamhetsstatistik enligt VI 2000 ska gruppbesök redovisas som ett besök per patient. Se webblänk nedan.

http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/fortydligande-av-foreskrifter-till-patientregistret.pdf

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/statistik/om_statistiken/om_verksamhets-_och_ekonomistatistik_for_landsting
Ämnesområde: Vårdkontakter