Socialstyrelsen

Termbanken


Term: utskrivningsklar patient
Termstatus: rekommenderad
Definition: patient som av behandlande läkare inte längre bedöms behöva sluten vård
Källa till definition: Baserad på proposition 2002/03:20, Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård- och omsorgsområdet, sid. 41
Beslutad: Beslutad 2004
Diagram: Roller
Ämnesområde: Roller