Socialstyrelsen

Termbanken


Term: teambesök
Termstatus: rekommenderad
Jämför: enskilt öppenvårdsbesök
gruppbesök
familjebesök
vårdenhet
öppenvårdsbesök
vårdteam
Definition: öppenvårdsbesök där patient möter ett vårdteam
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Endast teambesök där någon läkare ingått ska rapporteras till patientregistret. Besöket rapporteras då av den vårdenhet där besöket ägt rum. Andra deltagare i teamet har dokumentationsplikt i patientjournalen men de ska inte rapportera till patientregistret. Se webblänk till förtydligande om inrapportering till patientregistret nedan.

I SKL:s verksamhetsstatistik enligt VI 2000 ska teambesök redovisas som ett besök hos respektive hälso- och sjukvårdspersonal. Se webblänk till SKL:s statistik nedan.

http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/fortydligande-av-foreskrifter-till-patientregistret.pdf

http://skl.se/download/18.72ba5c0e151e80f7a097e613/1453195260099/Anvisningar.+Del+2+-+Verksamhet+och+ekonomi+i+landsting+och+regioner_dec15.pdf
Ämnesområde: Vårdkontakter