Socialstyrelsen

Termbanken


Term: byteskod
Termstatus: rekommenderad
Definition: kod som anger typ av byte som har skett vid expedieringen, från förskriven läkemedelsprodukt till generiskt, parallellimporterat eller parallelldistribuerat läkemedel
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: 1 position, antingen för generiskt läkemedel (G) eller för parallellimporterat respektive parallelldistribuerat läkemedel (P).

Koden hämtas från av Läkemedelsverket definierad lista över läkemedel som är utbytbara.
Ämnesområde: Läkemedel