Socialstyrelsen

Termbanken


Term: byte tillåtet
Termstatus: rekommenderad
Definition: se anmärkning
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Byte tillåtet är en variabel i receptregistret.

På receptblankett: om fältet Får inte bytas ut, sign. är markerat med signatur får inte byte av förskriven läkemedelsprodukt ske till utbytbart läkemedel. Gäller även e-recept.
Ämnesområde: Läkemedel