Socialstyrelsen

Termbanken


Term: DC90 %
Termstatus: rekommenderad
Definition: de läkemedelsprodukter som svarar för 90 % av läkemedelskostnaderna
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Mått på antalet läkemedelsprodukter och på följsamhet till baslistan (rekommenderade läkemedelsprodukter). DC står för Drug Cost.
Ämnesområde: Läkemedel