Socialstyrelsen

Termbanken


Term: DU90 %
Termstatus: rekommenderad
Definition: de läkemedelsprodukter som svarar för 90 % av volymen DDD
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Mått på antalet läkemedelsprodukter och på följsamhet till baslistan (rekommenderade läkemedelsprodukter). DU står för Drug Utilization.
Ämnesområde: Läkemedel