Socialstyrelsen

Termbanken


Term: duplikat
Termstatus: rekommenderad
Jämför: generiskt läkemedel
Definition: läkemedelsprodukt som är identisk med annan läkemedelsprodukt men med annat läkemedelsnamn
Beslutad: Senast beslutad 2006
Ämnesområde: Läkemedel