Socialstyrelsen

Termbanken


Term: patientavgift
Termstatus: tillåten
Synonymer: egenavgift
Definition: (inom läkemedelsstatistiken:) den kostnad som patient själv betalar för sådant som ingår i läkemedelsförmånerna
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: För insulin har landstingen åtagit sig att betala egenavgiften för de patienter som ingår i landstingets vårdprogram. Patienten betalar alltså ingenting alls.

Förbrukningsartiklar som behövs för att tillföra kroppen läkemedel eller behövs för egenkontroll av medicinering tillhandahålls kostnadsfritt om de förskrivs på hjälpmedelskort av behörig förskrivare.
Ämnesområde: Läkemedel