Socialstyrelsen

Termbanken


Term: frikort
Termstatus: rekommenderad
Definition: (för läkemedel och förbrukningsartiklar:) rätt att kostnadsfritt erhålla förskrivna läkemedelsprodukter och förbrukningsartiklar för stomi under resten av en tolvmånadersperiod räknat från första inköpstillfället
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Frikort erhålls när man har uppnått en viss kostnadsgräns.
Ämnesområde: Läkemedel