Socialstyrelsen

Termbanken


Term: förmånsberättigat läkemedel
Termstatus: rekommenderad
Definition: läkemedelsprodukt som ingår i läkemedelsförmånerna
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Förmånsberättigade läkemedel avser endast läkemedelsprodukter där priset fastställts av Läkemedelsförmånsnämnden.
Ämnesområde: Läkemedel