Socialstyrelsen

Termbanken


Term: larmcentral
Termstatus: rekommenderad
Definition: plats där larm tas emot och vidarebefordras till berörda instanser
Källa till definition: Baserad på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:13) om fredstida katastrofmedicinsk beredskap och planläggning inför höjd beredskap.
Beslutad: Senast beslutad 2008
Anmärkning: Exempel på berörda instanser är polis, hälso- och sjukvård eller räddningstjänst.
Ämnesområde: Hälso- och sjukvård