Socialstyrelsen

Termbanken


Term: förmånstyp
Termstatus: rekommenderad
Definition: typ av förmån inom ramen för läkemedelsförmånerna
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Följande alternativ finns eller har funnits:
Rabatterat (R), Utan rabatt (U), Kostnadsfritt (F), Livsmedel (L), Födelsekontroll (P), Förbrukningsartikel (H) och Annan betalare (A).

Inom apotekets statistiksystem X-plain finns endast förmånstyperna inom förmånen och utom förmånen. Varor som är definierade inom förmånen blir rabatterade enligt förmånstrappan. De som är definierade utom förmånen blir inte rabatterade alls.

Förmånstyper kan förändras över tid.
Ämnesområde: Läkemedel