Socialstyrelsen

Termbanken


Term: förskrivarkategorikod
Termstatus: rekommenderad
Jämför: specialutbildningskod
utbildningskod
yrkeskod
Synonymer: utfärdarkategorikod
Definition: apotekets kod för yrkeskategori som har rätt att utfärda förskrivning
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Inom apotekets statistiksystem X-plain kallas detta för utfärdarkod.

Följande yrkeskategorier gäller: L = läkare; B = barnmorska; D = distriktssköterska; S = sjuksköterska; T = tandläkare; H = tandhygienist; V = veterinär; O = förskrivare saknas eller övriga förskrivare. Koden anges vid expedieringen.

Distriktssköterskor går efter 2002-10-01 in under sjuksköterskornas förskrivningsrätt.
Ämnesområde: Läkemedel