Socialstyrelsen

Termbanken


Term: ordinationstyp
Termstatus: tillåten
Synonymer: förskrivningstyp
förskrivningssätt
Definition: typ av förskrivning som anger hur förskrivningen registreras i läkemedelsstatistiken
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: I läkemedelsförmånerna ingår följande för läkemedelsstatistiken relevanta förskrivningstyper:

Vanliga recept:
A: Livsmedelsanvisning till vuxna
H: Hjälpmedelskort
L: Livsmedelsanvisning
R: Recept

Dospatienter:
0-4

0 = dispenserbar regelbunden dos
1 = dispenserbar oregelbunden dos
2 = stående, hela förpackningar
3 = vid behov, hela förpackningar
4 = hjälpmedel, hela förpackningar
Ämnesområde: Läkemedel