Socialstyrelsen

Termbanken


Term: hjälpmedelskort
Termstatus: rekommenderad
Jämför: receptblankett
förskrivning
Definition: handling, utfärdad av förskrivare, som innebär auktorisation för apotek att expediera en viss förbrukningsartikel
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Den förskrivna produkten kan ingå i läkemedelsförmånerna och tillhandahålls då kostnadsfritt. För stomiartikel uttas dock egenavgift.

Det finns särskilda receptblanketter för hjälpmedelskort.
Ämnesområde: Läkemedel