Socialstyrelsen

Termbanken


Term: högkostnadsskydd
Termstatus: rekommenderad
Jämför: läkemedelsförmån
Definition: reducering av kostnaden för inköp av förmånsberättigade varor
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Termen högkostnadsskydd upphörde 2002-10-01 och har ersatts med läkemedelsförmån.

Högkostnadsskyddet gällde de varor som avses i 1 och 2 §§ i SFS 1996:1150. Kostnadsreduceringen beräknades på den sammanlagda kostnaden för varor som den förmånsberättigade köpte under ett år räknat från det första inköpstillfället och lämnades vid varje inköpstillfälle på grundval av den sammanlagda kostnaden för de dittills och vid tillfället inköpta varorna.

Vissa varor är helt kostnadsbefriade för patienten redan från början.
Ämnesområde: Läkemedel