Socialstyrelsen

Termbanken


Term: allmänfarlig sjukdom
Termstatus: rekommenderad
Jämför: samhällsfarlig sjukdom
smittsam sjukdom
Definition: smittsam sjukdom som kan vara livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade
Källa till definition: 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168)
Beslutad: Beslutad 2006
Anmärkning: Smittsamma sjukdomar indelas i samhällsfarliga, allmänfarliga och övriga smittsamma sjukdomar. Alla allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar är smittspårningspliktiga.

Exempel på samhällsfarliga sjukdomar: smittkoppor och svår akut respiratorisk sjukdom (SARS).

Exempel på allmänfarliga sjukdomar: salmonellainfektion, tuberkulos, HIV-infektion.

Exempel på övriga smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga utöver allmänfarliga: legionella-infektion, påssjuka, kikhosta.
Ämnesområde: Smittskydd