Socialstyrelsen

Termbanken


Term: planering
Termstatus: rekommenderad
Jämför: vård- och omsorgsplanering
Definition: verksamhet som förbereder framtida aktiviteter för att bestämda mål ska uppnås
Källa till definition: Baserad på Tekniska basord, TNC 98, 1995
Beslutad: Beslutad 2010
Diagram: Planer
Ämnesområde: Planer