Socialstyrelsen

Termbanken


Term: incidenstal
Termstatus: rekommenderad
Jämför: prevalenstal
Definition: (inom läkemedelsstatistiken:) andel av befolkningen som får en läkemedelsprodukt nyinsatt under en definierad tidsperiod
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Anges i procent.

Incidenstal har hittills endast kunnat användas i Jämtlandsundersökningen eftersom det där finns tillgång till personnummer. Fr.o.m. 2005-07 finns tillgång till personnummer i hälso- och sjukvårdens läkemedelsregister.
Ämnesområde: Läkemedel