Socialstyrelsen

Termbanken


Term: inleveransstatistik
Termstatus: rekommenderad
Definition: statistik över apotekets totala inköp av läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Returnerade varor dras från inköpen. Uppgiften användes tidigare för att beskriva apotekets totala verkliga försäljning. Inleveransen motsvarade apotekets totala försäljning, med viss fördröjning.

Inleveransstatistik registreras inte längre av Apoteket utan av LSAB, Läkemedelsstatistik AB.
Ämnesområde: Läkemedel