Socialstyrelsen

Termbanken


Term: licensläkemedel
Termstatus: rekommenderad
Definition: läkemedelsprodukt som inte godkänts för den svenska marknaden, men som behövs i särskilda fall och som säljs med särskilt tillstånd
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Läkemedelsverket utfärdar tillstånd.
Ämnesområde: Läkemedel