Socialstyrelsen

Termbanken


Term: livsmedelsanvisning
Termstatus: rekommenderad
Jämför: förskrivning
receptblankett
Definition: handling, utfärdad av förskrivare, som innebär auktorisation för apotek att expediera ett visst livsmedel
Beslutad: Senast beslutad 2006
Anmärkning: Läkare med specialkompetens får inom läkemedelsförmånerna förskriva livsmedel till barn under 16 år.

Det finns särskilda receptblanketter för livsmedelsanvisningar.
Ämnesområde: Nutrition